top of page

Indslusnings- og fastholdelsesforløb

På denne side har vi samlet en oversigt over alle de borgerrettede indslusnings- og fastholdelsesforløb, der var aktive under Rummelig Genstart.

Indslusningsforløb

Denne del af Rummelig Genstart indebar udviklingen af indslusningsforløb for borgere, som ikke tidligere havde haft held med at blive integreret på arbejdsmarkedet igennem ordinære kommunale indsatser med henblik på at skabe nye veje ind på arbejdsmarkedet. For at lykkes var samarbejdet med og kontakten til virksomhederne afgørende, hvorfor der også var aktiviteter, der forberedte modtagervirksomheder på at modtage og fastholde borgeren.

rim.op.03.png

AOF Midt og Base to Go - En del af fællesskabet

40 ugers intenst, håndholdt og individuelt tilrettelagt projekt, skulle skaffe marginaliserede borgere i arbejde i Silkeborg.  Projektet var en vekselvirkning mellem fælles temasnakke, psykiske og fysiske aktiviteter, mentorstøtte samt intern og ekstern praktik. Fokus var på livsmestring og motivation for at blive en del af fællesskabet og opnå selvforsørgelse.

Projekt Ny-start

Projekt Ny-start havde hjemme hos Erhvervsskolen Vestjylland og havde til formål at udvikle og gennemføre indsatser, der sikrede inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Herudover skulle projektet bidrage til skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske partnere.

Job in mind

Holstebro Kommunes Café Utopia tilbød en ny og endnu bedre hjælp til borgere med psykiske eller psykiatriske udfordringer, der var på offentlig forsørgelse. Via Rummelig Genstart fik Café Utopia midler til at ansætte 1,5 mentorer, der guidede og vejledte arbejdsløse borgere fra psykiatrien, der fik arbejde i caféen. Mentorens fokus var job, uddannelse og progression - det vil sige at hjælpe borgeren mod fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Futurum 3,0

Futurum 3,0 var en videreudvikling af Futurum-projektet fra Aarhus Kommune, som blev født i Rummelig imidt. Projektet havde flere spor, og målgruppen var psykisk sårbare ledige, herunder borgere med en eller flere psykiske diagnoser.

2.1.png

Fastholdelsesforløb

Rummelig Genstart udviklede nye fastholdelsesindsatser for en række borgere, der tidligere havde været igennem et indslusningsforløb via Socialfondsprojektet Rummelig imidt.

Efterværns- og fastholdelsesaktiviteterne havde fokus på at sikre fastholdelse af udsatte borgere i beskæftigelse for at minimere risikoen for, at borgeren mistede opnået beskæftigelse.

Fastholdelse af medarbejdere og understøttelse af rummelige virksomheder

Dette projekt fra Randers Kommune ramte ned i virkefeltet mellem ledige jobkandidater og virksomheder, der havde et arbejdskraftbehov. Der blev sat spot på jobmatchet inden jobopstart samt på en systematisk opfølgning, der skulle være med til at fastholde jobkandidaten på arbejdspladsen efter jobopstart.

bottom of page