Indslusnings- og fastholdelsesforløb

På denne side har vi samlet en oversigt over alle de borgerrettede indslusnings- og fastholdelsesforløb, der er aktive under Rummelig Genstart.

Indslusningsforløb

Denne del af Rummelig Genstart indebærer udviklingen af indslusningsforløb for borgere, som ikke tidligere har haft held med at blive integreret på arbejdsmarkedet igennem ordinære kommunale indsatser, med henblik på at skabe nye veje ind på arbejdsmarkedet. For at lykkes vil samarbejdet med og kontakten til virksomhederne også være afgørende, hvorfor der også vil være aktiviteter, der forbereder modtagervirksomheder på at modtage og fastholde borgeren.

rim.op.03.png

AOF Midt og Base to Go - En del af fællesskabet

40 ugers intenst, håndholdt og individuelt tilrettelagt projekt, skal skaffe marginaliserede borgere i arbejde i Silkeborg.  Projektet vil være en vekselvirkning mellem fælles temasnakke, psykiske og fysiske aktiviteter, mentorstøtte samt intern og ekstern praktik. Fokus er på Livsmestring og motivation for at blive en del af fællesskabet og opnå selvforsørgelse.

Projekt Ny-start

Projekt Ny-start, der har hjemme hos Erhvervsskolen Vestjylland, har til formål at udvikle og gennemføre indsatser, der sikrer inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Herudover skal projektet bidrage til skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske partnere.

Job in mind

Holstebro Kommunes Café Utopia tilbyder en ny og endnu bedre hjælp til borgere med psykiske eller psykiatriske udfordringer, der er på offentlig forsørgelse. Via Rummelig Genstart får Café Utopia midler til at ansætte 1,5 mentorer, der skal guide og vejlede arbejdsløse borgere fra psykiatrien, der får arbejde i caféen. Mentorens fokus er job, uddannelse og progression - det vil sige at hjælpe borgeren mod fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Futurum 3,0

Futurum 3,0 er en videreudvikling af Futurum-projektet fra Aarhus Kommune, som blev født i Rummelig imidt. Projektet har flere spor, og målgruppen er psykisk sårbare ledige, herunder borgere med en eller flere psykiske diagnoser.

2.1.png

Fastholdelsesforløb

Rummelig Genstart udvikler nye fastholdelsesindsatser for en række borgere, der tidligere har været igennem et indslusningsforløb via Socialfondsprojektet Rummelig imidt.

Efterværns- og fastholdelsesaktiviteterne har fokus på at sikre fastholdelse af udsatte borgere i beskæftigelse, for at minimere risikoen for, at borgeren mister opnået beskæftigelse.

Fastholdelse af medarbejdere og understøttelse af rummelige virksomheder

Dette projekt fra Randers Kommune rammer ned i virkefeltet mellem ledige jobkandidater og virksomheder, der har et arbejdskraftbehov. Der sættes spot på jobmatchet inden jobopstart og en systematisk opfølgning, der skal være med til at fastholde jobkandidaten på arbejdspladsen efter jobopstart.