Virksomhedssamarbejder

Rummelig Genstart tilbyder i samarbejde med Kooperationen én-til-én vejledningsforløb, der hjælper virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Vejledningsforløbene varer fem måneder og gennemføres i perioden fra oktober 2021 til december 2022. 

Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle. 

 

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen for begge partnere og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.  

Læs mere om socialøkonomiske partnerskaber. 

Læs mere om vejledningsforløbet og muligheder for at ansøge. 

rim.op.02.png

Samarbejder skal styrke socialøkonomiske virksomheder

Rummelig Genstarts indsats har til sigte at styrke volumen af socialøkonomiske virksomheder, herunder skaleringspotentiale for eksisterende socialøkonomiske virksomheder og etablering af flere socialøkonomiske virksomheder.

 

Aktiviteten vil styrke samarbejdsrelationer og partnerskaber imellem socialøkonomiske aktører og det øvrige erhvervsliv, der har til hensigt at øge efterspørgslen af arbejdskraft fra mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Der vil blive tilbudt rådgivning og ekstern konsulentbistand til at udvikle og optimere de socialøkonomiske partnerskabers forretningsmodel.

Rummelig Genstart tilbyder - i samarbejde med Kooperationen - 1 til 1 vejledningsforløb, der hjælper interesserede virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Se mere i videoen.

Eksempel på succesfuldt virksomhedssamarbejde faciliteret af Rummelig Genstart

Herunder kan du læse en artikel om et samarbejde mellem en socialøkonomisk virksomhed og en ordinær, privat virksomhed. Det er netop sådanne givtige samarbejder, vi kan hjælpe dig med at etablere. 

kooperationen.jpg