Virksomhedssamarbejder

Denne indsats har til sigte at styrke volumen af socialøkonomiske virksomheder, herunder skaleringspotentiale for eksisterende socialøkonomiske virksomheder og etablering af flere socialøkonomiske virksomheder.

 

Aktiviteten vil styrke samarbejdsrelationer og partnerskaber imellem socialøkonomiske aktører og det øvrige erhvervsliv, der har til hensigt at øge efterspørgslen af arbejdskraft fra mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Der vil blive tilbudt rådgivning og ekstern konsulentbistand til at udvikle og optimere de socialøkonomiske partnerskabers forretningsmodel.

rim.op.02.png