top of page

Virksomhedssamarbejder

Rummelig Genstart tilbød i samarbejde med Kooperationen én-til-én vejledningsforløb, der hjalp virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Vejledningsforløbene var af fem måneders varighed, og de blev gennemført i perioden fra oktober 2021 til december 2022. 

Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle. 

 

Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen for begge partnere og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet.  

Læs mere om socialøkonomiske partnerskaber. 

Læs mere om vejledningsforløbet og muligheder for at ansøge. 

rim.op.02.png

Samarbejder skal styrke socialøkonomiske virksomheder

Rummelig Genstarts indsats havde til formål at styrke volumen af socialøkonomiske virksomheder, herunder skaleringspotentiale for eksisterende socialøkonomiske virksomheder og etablering af flere socialøkonomiske virksomheder.

Aktiviteten søgte at styrke samarbejdsrelationer og partnerskaber imellem socialøkonomiske aktører og det øvrige erhvervsliv, der havde til hensigt at øge efterspørgslen af arbejdskraft fra mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

 

I denne indsats blev der tilbudt rådgivning og ekstern konsulentbistand til at udvikle og optimere de socialøkonomiske partnerskabers forretningsmodel.

Rummelig Genstart tilbød - i samarbejde med Kooperationen - 1 til 1 vejledningsforløb, der hjalp interesserede virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber. Se mere i videoen.

Image by Shridhar Gupta

Se inspirationskatalog om partnerskaber

Rummelig Genstart og projektpartneren Kooperationen har samlet et katalog med gode eksempler på socialøkonomiske partnerskaber.

 

Vi håber, at eksemplerne kan inspirere til flere gode virksomhedssamarbejder, der skaber værdi for begge parter - både økonomisk og socialt.

Eksempler på succesfulde virksomhedssamarbejde faciliteret af Rummelig Genstart og Kooperationen

Herunder kan du læse artikler om samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære virksomheder. Samarbejderne var kommet i stand via hjælp og sparring fra Rummelig Genstart og Kooperationen, der forestod partnerskabsindsatsen.

kooperationen.jpg
bottom of page