top of page

Borgerrettet indsats

rim.op.07.png

Rummelig Genstart er nu afsluttet som projekt. Da projektet var aktivt, var ambitionen at modvirke de negative udfordringer for sociale inklusion, som COVID-19 medførte, ved at iværksætte en række beskæftigelsesrettede indsatser, der øgede beskæftigelsen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

På grund af COVID-19-pandemiens generelle højere ledighed var udsatte borgere i større risiko for at frafalde arbejdsstyrken eller blive yderligere distanceret fra arbejdsmarkedet. Udviklingen af inklusionsforløb, der faciliterede tilknytningen til arbejdsmarkedet, havde derfor en central rolle i projektet.

Derudover ville projektet udvikle aktiviteter for borgere, der tidligere havde været igennem et indslusningsforløb via Socialfondsprojektet Rummelig imidt, som enten var i beskæftigelse og skulle fastholdes i efterværn, eller som havde været i beskæftigelse og nu skulle tilbydes fast-track genstartsforløb for at komme effektivt tilbage i job. Projektet søgte således at bidrage til at øge den samlede arbejdsstyrke.

Læs mere om Rummelig Genstarts borgerrettede indsatser

Klik ind og læs mere om de enkelte borgerrettede indsatser under Rummelig Genstart.

bottom of page