Borgerrettet indsats

rim.op.07.png

Rummelig Genstart søger at modvirke de negative udfordringer for sociale inklusion, som COVID-19 medfører, ved at iværksætte en række beskæftigelsesrettede indsatser, der øger beskæftigelsen for mennesker kanten af arbejdsmarkedet.

 

På grund af COVID-19-pandemiens generelle højere ledighed, er udsatte borgere i større risiko for at frafalde arbejdsstyrken eller blive yderligere distanceret fra arbejdsmarkedet. Udviklingen af inklusionsforløb, der faciliterer tilknytningen til arbejdsmarkedet, vil derfor have en central rolle i projektet.

 

Derudover vil projektet udvikle aktiviteter for borgere, der tidligere har været igennem et indslusningsforløb via Socialfondsprojektet Rummelig imidt, som enten er i beskæftigelse og skal fastholdes i efterværn, eller som har været i beskæftigelse og nu skal tilbydes fast-track genstartsforløb for at komme effektivt tilbage i job. Projektet søger således at bidrage til at øge den samlede arbejdsstyrke.

Læs mere om Rummelig Genstarts borgerrettede indsatser

Klik ind og læs mere om de enkelte borgerrettede indsatser under Rummelig Genstart.