top of page
Smaajob_03.jpg

+45 31 47 44 74

+45 21 66 04 29

Om Rummelig Genstart

Rummelig Genstart var et beskæftigelsesprojekt med formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

 

Projektet samlede arbejdsmarkedets parter, kommuner og virksomheder omkring inklusion af udsatte ledige, og iværksatte en række aktiviteter med henblik på at øge beskæftigelsen for mennesker kanten af arbejdsmarkedet.

 

Rummelig Genstart udviklede og gennemførte additionelle indsatser, der hver for sig, og i sammenhæng, skulle sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige, samt skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem kommuner og socialøkonomiske partnere.

Derfor igangsatte projektet nye indslusningsforløb for udsatte ledige, der grundet COVID-19 var yderligere distanceret fra arbejdsmarkedet, med henblik på at bringe dem tættere på selvforsørgelse. Derudover blev indsatsen øget for at fastholde opnået beskæftigelse blandt udsatte målgrupper, der grundet COVID-19 var i øget risiko for at frafalde arbejdsstyrken.

Derudover skabte projektet flere rummelige arbejdspladser ved at styrke forretningsudviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Igennem tilpassede rådgivningsforløb blev nye virksomhedssamarbejder etableret mellem socialøkonomiske virksomheder og det ordinære erhvervsliv, samt flere offentlig-private socialøkonomiske partnerskaber blev understøttet med henblik på at øge beskæftigelse i den socialøkonomiske sektor.

Rummelig Genstart var finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere. Projektet blev drevet af virksomheden Projekter imidt, som er ejet af de seks midtjyske FH-sektioner.

bottom of page