top of page
Smaajob_03.jpg

+45 31 47 44 74

+45 21 66 04 29

Om Rummelig Genstart

Rummelig Genstart er et beskæftigelsesprojekt med formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Projektet samler arbejdsmarkedets parter, kommuner og virksomheder omkring inklusion af udsatte ledige, og iværksætter en række aktiviteter med henblik på at øge beskæftigelsen for mennesker kanten af arbejdsmarkedet.

 

Rummelig Genstart udvikler og gennemfører additionelle indsatser, der hver for sig, og i sammenhæng, skal sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige, samt skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem kommuner og socialøkonomiske partnere.

 

Derfor igangsætter projektet nye indslusningsforløb for udsatte ledige, der grundet COVID-19 er yderligere distanceret fra arbejdsmarkedet, med henblik på at bringe dem tættere på selvforsørgelse. Derudover øges indsatsen for at fastholde opnået beskæftigelse blandt udsatte målgrupper, der grundet COVID-19 er i øget risiko for at frafalde arbejdsstyrken.

 

Derudover skaber projektet flere rummelige arbejdspladser ved at styrke forretningsudviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Igennem tilpassede rådgivningsforløb etableres nye virksomhedssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder og det ordinære erhvervsliv, samt flere offentlig-private socialøkonomiske partnerskaber understøttes med henblik på at øge beskæftigelse i den socialøkonomiske sektor.

 

Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere. Projektet drives af virksomheden Projekter imidt, som er ejet af de 6 midtjyske FH-sektioner.

 

Læs mere om Projekter imidt her.

bottom of page