top of page

Fastholdelse af medarbejdere og understøttelse af rummelige virksomheder

Dette projekt fra Randers Kommune arbejder med en todelt udfordring. At hjælpe ledige jobkandidater samt hjælpe virksomheder, der har behov for arbejdskraft.

Projektet sætter spot på jobmatchet inden jobopstart, samt på en systematisk opfølgning, der skal være med til at fastholde jobkandidaten på arbejdspladsen efter jobopstart.

Projektet vil øge muligheden for, at flere udsatte ledige jobkandidater kommer ind - og fastholdes - på arbejdsmarkedet. Dette vil samtidig give arbejdsgiverne adgang til den store arbejdskraftressource, der er blandt ledige jobkandidater med udfordringer.

 

Konkret arbejdes der med småjob (som i Randers Kommune benævnes CSR-job) som indslusningsmodel og ansættelsesform. Desuden er der fokus på øget virksomhedsinddragelse.

Randers Kommune.jpg

Opsummeret bidrager projektet med:

 • Styrket jobmatch i CSR-job

 • Systematisk opfølgning på jobmatch

 • Styrket virksomhedssamarbejde til gavn for jobcenterets målgrupper af ledige med psykiske, fysiske og sociale udfordringer

 • Viden og erfaringer der videreudvikler CSR-job som effektiv indslusningsmodel på det ordinære arbejdsmarked.

Projektet er etableret ud fra et overordnet ønske om at styrke vejledningen og opfølgningen på den CSR-job indsats, som Randers Kommune har udviklet de seneste år.

Målgruppe

Der er to målgrupper i dette projekt. Den ene målgruppe er ledighedsydelsesmodtagere i Randers Kommune, der har øvrige udfordringer udover ledighed, og som ansættes i et CSR-job (også kendt som ”småjob”).


Den anden målgruppe er virksomheder, der tager et socialt samfundsansvar - eller som har vækstpotentiale - ved at tænke i alternative rekrutteringsløsninger – såsom CSR-job.

 

Virksomhedstilknytningen sker gennem det allerede etablerede Dialogforum og Ledermentor Randers, der fungerer som sparringspartner og rådgiver for henholdsvis jobcenteret og andre lokale virksomhedsledere, der arbejder med CSR og det rummelige arbejdsmarked.

Endvidere tilbyder projektet en særlig medarbejdermentoruddannelse for de af virksomhedernes ansatte, der tager imod nye kolleger i CSR-job, fleksjob, udviklende praktikker,  eller andre individuelle tilbud.

Projektets aktiviteter

I projektet er der planlagt flere aktiviteter, der skal styrke og videreudvikle den eksisterende CSR job-indsats:

 • Styrket jobmatch til CSR-job
  Selve jobmatchet foretages af en rekrutteringskonsulent i samarbejde og dialog mellem jobkonsulent, den ledige jobkandidat, og arbejdsgiver. Det er altid arbejdsgiver, der vælger hvilken jobkandidat, der bliver ansat.

 • Systematisk jobopfølgning
  Efter jobopstart igangsættes et jobopfølgningsforløb hvor en virksomhedskonsulent fra Jobcenter Randers Erhverv besøger arbejdsgiveren henholdsvis 1/2 måned og 2½ måned efter jobopstart. Ved besøget følges der op på, om det er et godt match. For at få tilstrækkelig erfaringer med de borgerrettede aktiviteter visiteres 50 ledige jobkandidater ind i projektet i løbet at projektperioden. Den enkelte kandidat afsluttes i indsatsen efter 3 måneders ansættelse.

Udgangspunktet for disse aktiviteter er et igangværende fokus på at skabe nye jobåbninger i virksomhederne. Disse jobs skal kunne varetages bredt af målgruppen af ledige i alt fra 1 til 37 timer om ugen.

I forhold til borgergruppen er udgangspunktet at skabe fornyet tro hos borgerne på egne kompetencer og øge såvel motivation som selvtillid efter devisen: “Arbejde kan noget, som andet ikke kan!”, og at CSR-jobs kan være en effektiv indslusning til ordinære jobs eller uddannelse.

Det er Randers Kommunes klare erfaring, at CSR-job kan give en arbejdsidentitet og en følelse af mening, hvor jobkandidaten anerkendes for de mere uformelle kompetencer, de har. Det giver ”mod på mere”, og et CSR-job kan virke som en trædesten til et varigt arbejdsliv.

Projektets additionalitet 

I dette projekt bygger Randers Kommune videre på kommunens igangværende proces ved at indføre et mere langvarigt og helhedsorienteret perspektiv på CSR-job. Projektets fokus er på den systematiske jobopfølgning. Og for at sikre de bedste forudsætninger for jobopfølgning er der ligeledes fokus på den indledende dialog med virksomhederne, samt på selve jobmatchet mellem ledig jobkandidat og CSR-job.

I forhold til den virksomhedsrettede indsats består additionaliteten i at videreudvikle på de to virksomhedsnetværk – Ledermentor Randers og Dialogforum, der blev dannet som en del af det tidligere Rummelig imidt projekt. Derudover videreudvikles der på modellen for mentorkursus for medarbejdere, der modtager nye kolleger i CSR-job, fleksjob, udviklende virksomhedspraktikker mv.

 

Mål og effekt

Mål for projektet er:

 

 • 30 ud af de 50 ledige jobkandidater er fortsat i beskæftigelse tre måneder efter jobopstart i CSR-job.

 • Dialogforum for job og vækst videreudvikles, og der opbygges dermed viden og erfaringer, der videreudvikler CSR-job indsatsen.
     

 • Ledermentor Randers videreudvikles og kontaktes i højere grad af lokale virksomheder. Når CSR-job indsatsen styrkes, giver det på længere sigt et større udbud af CSR-job og flere jobmatch. 

 • Randers Kommune uddanner, via medarbejdermentorkursus, flere medarbejdere, der modtager nye kolleger i CSR-job, udviklende praktikker eller andre individuelle vilkår. 
   

Opstart

Projektperioden løber fra den 1. august 2021 til den 31. december 2022. 

Projektleder på projektet

Camilla Gade, projektleder
Mail: camilla.gade@randers.dk 
Telefon: 21584630

 

Dette projekt er et EU-støttet projekt under Rummelig genstart med Randers Kommune som samarbejdspartner.

Seneste nyheder

fra Randers Kommunes Rummelig Genstart-projekt

bottom of page