top of page

Projekt Ny-start

Den socialøkonomiske virksomhed Erhvervsskolen Vestjylland står bag Projekt Ny-start, der er en del af Rummelig Genstart. Projekt Ny-start tilbyder et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor borgeren tilbydes et individuelt tilpasset forløb. Forløbet tager udgangspunkt i en af Erhvervsskolen Vestjyllands egne socialøkonomiske virksomheder, og fokus vil være at opkvalificere og afklare den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette danner grundlag for at pege på den rette virksomhed for efterfølgende praktik og ansættelse.
Forløbet i de socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde en beskyttende ramme med mulighed for at graduere niveauet og det faglige indhold for den enkelte borger.

Målgruppe

Projekt Ny-start henvender sig til en bred gruppe af borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet eller langt fra arbejdsmarkedet. Der vil være tale om borgere, som på den ene eller anden måde er en del af kommunens beskæftigelsesindsats, og de kan derfor både komme fra ressourceforløb, job på særlige vilkår, jobafklaringsforløb eller kontanthjælp. Fælles for borgerne er, at de enten aldrig har været på arbejdsmarkedet, eller har været væk fra arbejdsmarkedet gennem længere tid og har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. 

Beskrivelse af aktiviteten

De borgere, som indskrives i projektet vil få lavet individuelle aftaler og planer for deres forløb. Der vil blive lavet aftaler om timeantal, opgaver, støttebehov og tæt sparring gennem hele forløbet. Borgerne vil arbejde tæt sammen med de ansatte i Erhvervsskolen Vestjyllands egne socialøkonomiske virksomheder, som vil blive brugt i forhold til opstart. 

Forløbene vil have en varighed af 3 måneder og op til 2 år. Forløbet er inddelt i moduler, som den enkelte borger trinvist gennemgår, og derigennem løbende udvikler kompetencer til at gå videre til næste modul. Dette beror på en individuel vurdering og af borgerens parathed og øjeblikkelige situation. Herunder vurderes borgerens parathed i forhold til at indgå i forløbet og en vurdering af, om borgeren kan afsluttes indenfor projektperioden, som er en naturlig forudsætning for at borgeren optages.

Virksomhedsinddragelse

Når den enkelte borger er opkvalificeret til at komme ud på arbejdsmarkedet, vil der - ved hjælp af Erhvervsskolen Vestjyllands jobkonsulent - blive lavet aftaler med virksomheder om, at borgeren skal ansættes i enten lønnede timer, eller i en periode være i virksomhedspraktik, for derefter at opnå ansættelse i størst muligt omfang.

Borgerens forløb afsluttes når denne er i beskæftigelse i en ordinær virksomhed, eller er i fast ansættelse i én af Erhvervsskolen Vestjyllands egne interne virksomheder.

Mål og effekt

Det forventes, at 20 borgere vil blive indskrevet i projektperioden, heraf vil 10 borgere forventeligt være i beskæftigelse, enten internt i Erhvervsskolen Vestjyllands socialøkonomiske virksomhed, eller i en ordinær virksomhed ved projektperiodens afslutning.

Opstart

April 2021.

Projekt Ny-start er et EU-støttet projekt under Rummelig Genstart finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere.

Claus Tobler med plakat.jpg

Claus Tobler fra Erhvervsskolen Vestjylland modtog i april 2021 det synlige bevis på, at Projekt Ny-start var skudt i gang som en del af Rummelig Genstart.

bottom of page