Udviklingsforum for
sociale indkøb

Udviklingsforum for sociale indkøb samler danske kommuner, der ønsker at afsøge, hvordan de i højere grad kan indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis. Målet kan for eksempel være at skabe jobåbninger til borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Forummet udgør et erfaringsnetværk, hvor de deltagende kommuner kan dele og indhente viden om muligheder og udfordringer forbundet med sociale indkøb. Deltagerne mødes for første gang i slut-2021 og derefter regelmæssigt frem til udgangen af 2022. 

Forummet sekretariatsbetjenes af Kooperationen. Deltagelse er gratis.

Opstarts- og informationsmøde

Første møde i udviklingsforummet afholdes online mandag d. 22. november 2021 kl. 13.30-15.30. Tilmeld dig arrangementet nu herunder.

 

Program:

 • Præsentation af Udviklingsforum for sociale indkøb

 • Præsentation af deltagere og deres erfaringer

 • Ønsker til fagligt indhold, format og slutprodukter

Regionskort over sociale indkøb.jpg

Kommende begivenheder

 • Opstarts- og informationsmøde
  man. 22. nov.
  Onlinemøde - link følger inden mødet
  Udviklingsforum for sociale indkøb samler danske kommuner, der ønsker at afsøge, hvordan de i højere grad kan indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis. Første møde i udviklingsforummet afholdes online mandag den 22. november 2021 kl. 13:30-15:30.
  Del

Format
Forummet består af en møderække på i første omgang seks møder, der både indeholder faglige oplæg og mulighed for at dele viden og erfaringer kommunerne imellem. Møderækken forventes primært at foregå digitalt, men afsluttes med et fysisk arrangement i november 2022, der også vil være åbent for øvrige interesserede.

 

Fagligt indhold
Mødernes indhold vil blive fastlagt i dialog med de deltagende kommuner, men vil eksempelvis kunne være:

 • De juridiske rammer for sociale indkøb, herunder muligheder for at reservere kontrakter, anvendelse af sociale klausuler og innovationspartnerskaber.

 • Fremgangsmåder i forhold til at anvende sociale tildelingskriterier eller kontraktvilkår i udbudssammenhæng, herunder også den opfølgende ”contract management”.

 • Erfaringer med sociale indkøb om en ”driver” for at fremme socialøkonomi og social ansvarlighed.

 • Viden om feltet: Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder og deres samarbejdsformer.

 • Målgrupper og effekt: Hvilke målgrupper med lav arbejdsmarkedstilknytning kan være særligt relevante at fokusere på, hvad er effekterne, og hvordan kan de måles?

Vidensbank med best practise

Sideløbende med møderne vil vi i dialog med deltagerne opbygge en vidensbank med viden om relevant lovgivning mv. samt gode eksempler på sociale indkøb.

Deltagere

Der opfordres til, at hver kommune stiller med minimum to deltagere på hvert netværksmøde, og at der er repræsentation fra både indkøbsafdelingen og andre relevante afdelinger (beskæftigelse, social, erhverv eller lignende).

Fyrtårnskommuner
Kommuner med særlig interesse i sociale indkøb og/eller socialøkonomiske partnerskaber har mulighed for at blive fyrtårnskommune i projektet. Fyrtårnskommuner kan få adgang til særlig støtte, facilitering og rådgivning ift. at udvikle et socialt indkøb, et lokalt socialøkonomisk samarbejde eller lignende. 

Kontakt os
Ønsker du yderligere information om Udviklingsforum for sociale indkøb eller mulighederne for at blive fyrtårnskommune, så kontakt Peter, Ulrik eller John: