top of page

Sparrings- og vejledningsforløb om socialøkonomiske partnerskaber

+45 31 47 44 74

+45 21 66 04 29

Vejledningsforløbene har en længde på ca. fem måneder, men forsøges i øvrigt tilpasset ansøgernes behov. Der vil være løbende optag, men vi forventer at samle hoveddelen af forløbende i grupper med opstart i oktober 2021, marts 2022 og august 2022. 

Hvordan ansøger I? 
Hvis I ønsker at ansøge om deltagelse i et vejledningsforløb, skal I udfylde nedenstående ansøgningsskema ved at klikke på den røde knap. 

 

I kan ansøge når som helst frem til d. 26. juni 2022. 

 

Vi behandler ansøgninger løbende, og har mulighed for at opstarte vejledningsforløb når som helst, hvis en ansøgning passer særligt godt til projektet. Dog vil hoveddelen af forløbene blive gennemført i grupper med opstart i henholdsvis oktober 2021, marts 2022 og august 2022.  

 • For forløb med opstart senere i 2022 er ansøgningsfristen d. 26. juni 2022. 

Hvis vi har opfølgende spørgsmål til jeres ansøgning, kontakter vi jer på mail eller telefon. 

 

Nedenfor kan I finde svar på de vigtigste spørgsmål om vejledningsforløbene og jeres muligheder for at ansøge. Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte: 

 

Peter Kellermann Brandorff, tlf. 2225 0353, pkb@kooperationen.dk
John Kvistgaard, tlf. 3022 8153, jk@kooperationen.dk.

 

Hvad er målsætningen? 
Det er målet, at hvert forløb skal udmunde i etablering af et socialøkonomisk partnerskab, og at der som resultat af partnerskabet etableres, eller fastholdes, beskæftigelsesmuligheder for udsatte ledige.  Et partnerskab kan eksempelvis ske ved at: 

 

 • en socialøkonomisk virksomhed bliver underleverandør, og øger omsætning og efterspørgsel på arbejdskraft, 

 • en virksomhed afknopper aktiviteter som en socialøkonomisk enhed, eller får aktiviteter drevet ”in house” i samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed, 

 • Der etableres en ny socialøkonomisk virksomhed ud fra et lokalt behov og kundegrundlag, 

 • eller at en ordinær virksomhed ansætter fra kanten i et beskæftigelsessamarbejde med en socialøkonomisk virksomhed. 

Hvad får I ud af at deltage? 
Som deltager i et sparrings- og rådgivningsforløb får I tilknyttet en forretningsudvikler, der vil fungere som vejleder, sparringspartner og ”forlænget arm” i jeres bestræbelser på at udforme og færdiggøre jeres partnerskab.  

Med jeres konkrete behov som udgangspunkt, vil vi i forløbet kunne hjælpe jer på tre områder: 

1   Inspiration og sparring til udformningen af partnerskabet 
Med vores kendskab til socialøkonomisk forretningsdrift kan vi tilbyde sparring ift. at udforme partnerskabet, og finde den rigtige model for samarbejde mellem relevante aktører.  Herudover kan vi hjælpe med at ”tryk-teste” idéen, og med at tydeliggøre formål, indhold og værdiskabelse over for modtageren.  

2   Dialog og matchmaking
Vi hjælper med at få de sidste brikker i partnerskabet til at falde på plads. Vi giver sparring på processen, hjælper med afdække og evt. formidle kontakt til virksomheder, kommuner eller andre samarbejdspartnere. 

3   Vejledning og rådgivning
Vi hjælper med de ting, der spænder ben, herunder fx juridiske eller regnskabsmæssige spørgsmål. Er det nødvendigt, kan vi indhente ekstern ekspertise.

 

Hvornår og hvordan foregår det? 
Vi forventer at opstarte forløb med fem deltagende virksomheder/partnerskaber i: 

 • Oktober 2021 (ansøgningsfrist 8. september 2021) 

 • Marts 2022 (ansøgningsfrist 15. februar 2022)

 • August 2022 (ansøgningsfrist 26. juni 2022) 

Herudover vil der være mulighed for at opstarte vejledningsforløb løbende.  

 

Vi forsøger i videst muligt omfang at tilrettelægge de enkelte forløb efter ansøgernes behov. 
Cirka to uger inden forløbets begyndelse afholder vi et møde, hvor forløbets konkrete indhold, aktiviteter og rollefordeling aftales. 

 

Jeres forløb vil blive opbygget ud fra følgende standardskelet: 

Skelet (1).png

Hvem kan søge? 
Ansøger vil typisk være en socialøkonomisk virksomhed med et beskæftigelsesfremmende formål, som defineret i Danmarks program for EU’s Socialfond:

 

 1. Ansøger er en Registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV) med et beskæftigelsesfremmende formål, eller 

 2. Ansøger arbejder via projektaktiviteterne hen imod registrering som RSV med et beskæftigelsesfremmende formål (kan også være i form af stiftelse af ny virksomhed), eller

 3. Ansøger har et almennyttigt (beskæftigelsesfremmende) formål  og arbejder ud fra en såvel økonomisk som social bundlinje for virksomheden.

Ansøger kan også være en anden virksomhed, der ønsker at styrke eller opbygge et partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed eller som ønsker at afknoppe en del af sine aktiviteter i en socialøkonomisk virksomhed. 

Hvordan udvælges deltagere?
I udvælgelsen vil ansøgere blive bedømt ud fra følgende kriterier: 

 

1.    Match: 


a.    Det vurderes, at virksomheden/partnerskabet vil kunne drage nytte af den sparring og rådgivning, som forløbet kan tilbyde. 


b.    Partnerskabsidéen matcher projektets grundidé om socialøkonomiske partnerskaber, herunder at partnerskabets er afstemt ift. lokal kontekst, relevante interessenter og samarbejdspartnere, herunder kommunen. 

 

2.    Effekt:

Ansøger synliggør et konkret potentiale for at kunne etablere nye (evt. fastholde) rummelige arbejdspladser igennem forretningsudvikling og partnerskaber.  

3.    Parathed:

Partnerskabsidéen er gennemtænkt, velbeskrevet og det vurderes sandsynligt, at der kan indgås en konkret samarbejdsaftale inden for forløbets varighed. Her kigges der bl.a. på, om der er tilsagn fra, eller etableret dialog med partnere. Og om ansøger er i stand til at dedikere ressourcer til forløbet og indgåelse af samarbejder. 

bottom of page