top of page

En del af Fællesskabet

Målgruppe

Målgruppen er borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Gruppen omhandler langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og indvandrere, seniorer og borgere, der grundet psykiske eller fysiske barrierer aldrig er kommet ind på arbejdsmarkedet- eller kun har haft en meget ringe tilknytning dertil.

Beskrivelse af aktiviteten

40 ugers håndholdt og helhedsorienteret aktivering med fokus på at skabe realistiske muligheder for den enkelte borger og de ressourcer og barrierer, der gør, at borgeren står udenfor fællesskabet. Der vil være fokus på selvværd, livsmestring, motivation og balance mellem krop og sjæl. Hver borger får tildelt en mentor, hvor de individuelle samtaler er centrale i processen.

  • Fase 1: 10-12 timer pr. uge. Indledende kursus og læring, individuel mentoring samt fysiske og psykiske aktiviteter.
     

  • Fase 2: 14-16 timer pr. uge. Forberedelse til arbejdsmarkedet gennem interne praktikker sideløbende med mentoring og fysiske og psykiske aktiviteter.
     

  • Fase 3: 20-23 timer pr. uge. Indslusning på ekstern virksomhed, fortsat fælles læring og mentoring samt fysiske og psykiske aktiviteter.
     

  • Fase 4: 20-37 timer pr. uge. Fastholdelse og ansættelse i virksomhed og sideløbende, men begrænset mentoring og fælles aktiviteter.

Der tages højde for den enkelte borgers ressourcer, barrierer og progression således i forhold til det ugentlige timetal.

Virksomhedsinddragelse

Lokale virksomheder inddrages tidligt i forløbet, sådan at den enkelte borger forud for den eksterne praktik allerede er klædt på inden opstart i den specifikke praktik. Den eksterne praktik øges gradvist i timetal over en periode på 12 uger. For de borgere, der fortsat kun har ressourcer til få timers ekstern praktik, vil de fortsætte i den interne praktik med fysiske og psykiske aktiviteter, mentoring og afklaring.

Mål og effekt

20 borgere fordelt på to indsatsområder (Køkken, pedel, rengøring eller systue)
Gennem forløbet opnår alle 20 borgere enten selvforsørgelse eller at komme
tættere på arbejdsmarkedet.

Opstart

August 2021

Forløbet er et EU støttet projekt under rummelig genstart med AOF Midt og Base to Go som samarbejdspartnere.

AOF logo.png
Base to Go.png

Seneste nyheder

fra En del af Fællesskabet

bottom of page