top of page

Socialøkonomisk indsats

Rummelig Genstarts virksomhedsfokus havde til formål at styrke og skabe nye samarbejder mellem socialøkonomiske aktører, det ordinære erhvervsliv og en række deltagende kommuner omkring etablering og fastholdelse af rummelige arbejdspladser. Aktiviteterne havde fokus på forretningsudvikling og større afsætning hos socialøkonomiske virksomheder, samt på at styrke ordinære virksomheders kompetencer og kapacitet i forhold til at ansætte fra kanten. Aktiviteterne skulle fremme etableringen af nye socialøkonomiske afdelinger- og virksomheder

Projektet skulle skabe jobåbninger til borgere på kanten af - eller udenfor - arbejdsmarkedet ved at styrke efterspørgslen af socialt ansvar, herunder øget kendskab til og praksisanvendelse af sociale hensyn i udbud og indkøb, og konsolideringen af en digital leverandør-portal for registrerede socialøkonomiske virksomheder. Projektet ville fremme aktiviteter, som med afsæt i konkrete behov, afsøgte nye muligheder for at etablere flere socialøkonomiske virksomheder og offentlig-private socialøkonomiske partnerskaber.

Socialøkonomiske virksomheder skitse .pn
bottom of page