top of page

Samarbejde mellem lille socialøkonomisk servicevirksomhed og stor energikoncern er ren win-win

Når medarbejderen fra den lille socialøkonomiske virksomhed FlexVirk holder ukrudtet nede og tager sig af planterne i to atriumgårde i Verdos bygninger i Randers, betyder det meget mere, end at Verdos medarbejdere har noget pænt at kigge på. Det handler om at tage lokalt ansvar, finde job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og sidst, men ikke mindst, det rette match.

Anne Stecher, direktør i den socialøkonomiske virksomhed FlexVirk. Foto: FlexVirk.

En af dem, der har stor erfaring med at matche de rette medarbejdere med arbejdsopgaver, er Anne Stecher, daglig leder og administrerende direktør for den socialøkonomiske virksomhed FlexVirk, hvis koncept hun står bag. FlexVirk sælger serviceydelser, både til private og erhvervskunder, blandt andet rengøring og pasning af haver og beplantning, men adskiller sig fra ordinære servicevirksomheder på et springende punkt. Anne Stecher ansætter nemlig primært mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, der er udsat på den ene eller anden måde, det være sig fysisk, psykisk eller socialt.


”Alle der søger job hos os, kan i princippet komme i betragtning. Vi har en indstilling om, at vi ikke vil afvise nogen på forhånd. Uanset man er flygtning, på kontanthjælp, integrations- eller ledighedsydelse, ved at falde ud af dagpengesystemet, om man har mistet al indkomst eller aldrig haft ret til det,” siger hun.Fokus på mennesket

Anne Stechers indsigt og forståelse for de problematikker, som FlexVirks medarbejdere kan have med sig eller kan møde på arbejdspladsen, er med til, at hun kan finde den rette person til den rette opgave. De ansatte arbejder ude hos FlexVirks kunder, men refererer direkte til Anne Stecher, der altså både er chef og HR-chef for sine medarbejdere. Hun har erfaringer og kompetencer med sig fra mange års arbejde som jobkonsulent, inden hun udtænkte FlexVirk-konceptet.

”Vi har altid et menneskeligt fokus, og vi hjælper med, at alle ”børnesygdomme” bliver fjernet. Jeg kender jo mine medarbejdere bedre end kunderne gør, så jeg er altid mellemmand og buffer. Jeg beder altid kunderne om at gå til mig, hvis der er noget, så det ikke er medarbejderen, der er hos kunden, der får at vide, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Så tager jeg eventuelle udfordringer med medarbejderen, og på den måde har medarbejderen tryghed i deres ansættelse og ved, at det altid er mig, der er deres leder, og mig de refererer til,” siger Anne Stecher.Det gode match – socialøkonomiske FlexVirk og energikoncernen Verdo

Samarbejdet mellem netop FlexVirk og energikoncernen Verdo tog sin begyndelse, da socialøkonomiske FlexVirk kom med i det EU-støttede Rummelig Genstarts partnerskabs-indsats, hvis formål er at fremme samarbejde mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder.


Helt lavpraktisk startede Anne Stecher med at kontakte mulige partnere.


”Jeg sendte en mail ud til de virksomheder, som jeg tænkte kunne have en interesse i måske at indgå et partnerskab med os og fortalte lidt om projektet og fik positive svar tilbage.

Selve projektet, og det at man kommer og har en EU-støttet organisation bag sig. Det tror jeg, giver noget tryghed for dem, der skal indgå aftalen med os. Den store organisation, uanset om det er en kommune eller en virksomhed, synes ofte, at det er besværligt at tage en lille udbyder eller leverandør ind, der kun kan tage en lille del af det, de egentlig skal have lavet,” siger Anne Stecher, daglig leder og administrerende direktør i FlexVirk.


En af de virksomheder Anne Stecher kontaktede var forsyningsvirksomheden Verdo, der netop i 2021 havde indført en såkaldt samfundskontrakt i sin strategi, der blandt andet indeholdt ønsker om flere lokale samarbejder og at øge virksomhedens sociale ansvarlighed.


Verdos HR-chef Lone Abdene kendte i forvejen FlexVirk og Anne Stechers måde at arbejde på fra et erhvervsnetværk i Randers, og hun kiggede efter en opgave i Verdo, hvor det ville give mening, at netop en af FlexVirks medarbejdere kunne udføre den.


Portræt af Lone Abdene, HR-chef i energikoncernen Verdo
Lone Abdene, HR-chef i energikoncernen Verdo.

”Vi havde lige præcis to atriumgårde med planter, som det ikke gav mening at sætte vores egen gartner til at passe. Det var en forholdsvis lille, men vigtig opgave, som FlexVirks medarbejder kan tage på den dag i ugen, der passer bedst. Det var en opgave, der var superegnet til sådan et partnerskab,” siger Lone Abdene.


Anne Stecher har nogle medarbejdere, som hun hjælper til at få nogle meningsfulde jobs, og vi har nogle opgaver, som det vil være meningsfuldt for os at få løst af en medarbejder, som vi ikke selv skal ud og udøve ledelse for,” siger Lone Abdene.


En win-win situation - for begge virksomheder og medarbejderen

Den store fordel ved en lille virksomhed som FlexVirk, er at Anne Stecher kender alle sine medarbejdere og kan matche dem til den rette opgave, så både medarbejderen og FlexVirks kunde er glade og tilfredse.


”Jeg synes simpelthen, at partnerskabet med FlexVirk er sådan en ren win-win-situation, for vi får løst en opgave, som måske er for lille til, at det giver mening, at Verdo selv ansætter en medarbejder, men opgaven med at passe atriumgårdene er vigtig for den visuelle oplevelse, for Verdos ansatte synes jo, at det er træls at kigge ud på og opholde sig i sådan en atriumgård, hvis den ikke bliver passet,” siger Verdos HR-chef Lone Abdene, som er spændt på at høre, hvad FlexVirks medarbejder synes om jobbet.


På nuværende tidspunkt har FlexVirk 18 ansatte, der får løn hver måned og yderligere omkring 27 personer, som man kan trække på, når der kommer nye opgaver ind samt en jobbank med 60 personer, der også ønsker ansættelse hos FlexVirk.


Med tiden er partnerskabet blevet udvidet, så det nu er FlexVirk-ansatte, der sørger for at Verdos toiletter ikke løber tør for toiletpapir og små vaskeklude til at tørre hænderne. Derudover FlexVirk også fået en opgave med fast rengøring af bestemte lokaler og ad hoc rengøring. Flere opgaver til FlexVirk er med til at opfylde Anne Stechers mål med virksomheden.


”Jeg brænder for at drive den her virksomhed og vil bare gerne hjælpe nogen flere mennesker,” siger Anne Stecher fra FlexVirk.


-


Til jobbet med at passe atriumgårdene hos Verdo valgte Anne Stecher sin medarbejder Abdyl Koskoviku.


Tryk på knappen herunder for at læse en artikel om Abdyl Koskoviku, og hvorfor netop dette job har stor indflydelse på hans trivsel.

27 visninger

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page