top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Rummelig imidt-projekt fortsætter efter endt projektperiode

Det aarhusianske Rummelig imidt-projekt, BYLIVSJOB, fortsætter efter endt projektperiode, ved udgangen af februar 2022, og bliver herefter en del af Aarhus Kommunes egen drift. Projektets metoder har nemlig vist sig at være givtige for de deltagende borgere - og disse metoder skal nu udvikles yderligere, så endnu flere kan hjælpes på vej mod beskæftigelse.


Rummelig imidt-projektet BYLIVSJOB fortsætter efter endt projektperiode og overgår til Aarhus Kommunes egen drift. Fortsættelsen skyldes gode erfaringer i projektet, der har været en del af Rummelig imidt siden 1. januar 2020.


"Projektet fortsætter, og nu vil vi forfine projektet og de metoder, vi har arbejdet med i vores bylivshuse. Vi har haft succes med at få folk videre, få øget deres arbejdsevne for det første, men også deres selvværd," siger Danielle Guldmann Sekwati, projektkoordinator hos De Forenede Bylivshuse, Aarhus Kommune.


BYLIVSJOB er et samarbejde mellem De Forenede Bylivshuse, Teknik & Miljø, Jobcenter Aarhus, civilsamfundsorganisationer, FO-Aarhus, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Grundtanken i projektet er at bruge de aarhusianske bylivshuses inkluderende miljø til at skabe jobforløb for udsatte ledige.


"Borgerne får det bedre hos os, fordi de blevet en del af nogle sociale fællesskaber, de har fået mulighed for at prøve sig selv af i et sikkert rum, og de har fået succesoplevelser," siger Danielle.

Sebastian Nørskov Bentzen på arbejde i Domen i Aarhus. Han er en af de personer, der har fået hjælp gennem BYLIVSJOB. Foto fra Rummelig imidt dokumentarfilm (Fotograf Jeppe Olsen).

Skånsom introduktion til arbejdsmarkedet er en succes

De trygge rammer i bylivshusene har hjulpet borgerne i projektet. I Bylivshusene har borgerne blandt andet fået opgaver i forbindelse med cafédrift. Og gennem kommunens Bygge Team har borgerne desuden fået praktiske opgaver som vedligehold af bylivshusenes bæredygtige miljø, design og faciliteter, have og dyrkning af råvarer, urter med videre.

"Det er godt rum for folk på kanten af arbejdsmarkedet, eller folk, der er faldet igennem af en eller anden grund. Her kan de få en skånsom introduktion tilbage til arbejdsmarkedet," siger Danielle Guldmann Sekwati.


Undervejs i en borgers tid i projektet er der blevet arbejdet med tre selvdefinerede hovedmål. Derudover har der været løbende mentorsamtaler og kurser tilpasset den enkelte. Faktisk har rammerne i bylivshusene været så gode, at nogle af projektdeltagerne næsten ikke kunne få nok.


"Folk er kommet, selvom de var syge, hvor vi måtte sende dem hjem. Eller vi har aftalt, at en borger må komme på arbejde i tre-fire timer, hvor borgeren så bliver fem-seks timer, til vi må bede borgeren om at gå hjem, fordi vi ved, at ellers bliver han/hun for træt dagen efter. Mange af dem har faktisk bare lyst til at blive," siger Danielle.


Deltagerne var hinandens styrke

En af de ting, der er lykkes godt hos BYLIVSJOB er, at borgerne har dannet et særligt bånd med hinanden.


"Der var et helt særligt fællesskab mellem deltagerne. De var gode til at give hinanden et klap på skulderen og en anerkendelse, og på den måde har de løftet hinanden i flok. Og det tror jeg faktisk er en af styrkerne i projektet, at der var rum til, at deltagerne kunne være hinandens styrke, og at vi gav plads til det."


Projektkoordinator Danielle Guldmann Sekwati fremhæver også et godt samarbejde og en stor tiltro til projektet fra kommunens virksomhedskonsulenter.


"Virksomhedskonsulenterne fra Aarhus Kommune vil gerne have deres borgere ned til os. De har desuden været gode til at give os tid og har været interesseret i projektet."

Foto fra Rummelig imidt dokumentarfilm (Fotograf Jeppe Olsen).

Status i projektets slutfase

Selvom projektet fortsætter hos Aarhus Kommune, så nærmer afslutningen som Rummelig imidt-projekt sig. De involverede borgere i projektet er lige nu i forskellige stadier.


"En del borgere er blevet afviklet, fordi Rummelig imidt skal til at lukke, andre borgere er på vej ind i projektet til noget flexafklaring, og endelig er nogen stykker på vej i arbejde. Så jeg synes, vi er et godt sted lige nu. Vi er ved at lukke noget ned, men vi er også ved at åbne op for en hel masse andet," siger Danielle Guldmann Sekwati.


I øjeblikket fokuseres der i projektet på fortsat at skabe gode rammer for projektets borgere, så de får mulighed for at udvikle sig positivt.


"Fokus i projektet i øjeblikket er at skabe nogen spændende øvebaner, hvor borgere - alt efter udfordringer - kan blive afprøvet. Det kan være øvebaner for folk, der har brug for at træne sociale færdigheder, og andre øvebaner for borgere, der er mere arbejdsparate og kan arbejde flere timer. Øvebanerne, som vi kalder det, designer vi både ud fra, hvad der er svært, og hvad der er nemt. Det vil sige, at vi faktisk har fokus på, hvad borgerne er dygtige til, frem for hvad de har svært ved. Vi arbejder kort sagt med det, der virker."


Et særligt projekt med fokus på mennesker

For Danielle Guldmann Sekwati er BYLIVSJOB alt i alt et helt særligt projekt.


"Jeg synes, projektet kan noget helt særligt. Vi har skabt rum for borgerne, hvor det er okay, at de er sig selv. Og hvor de vokser, tager ansvar og oplærer andre og bliver dem, der leder. Det er sådan et rum, borgerne vokser i."


Ifølge projektkoordinatoren er den helt afgørende ingrediens i projektet succes, at der først og fremmest fokuseres på mennesker.


"Nøglen til succes i projektet er fokus på mennesket før alt andet. Alle i teamet er meget nysgerrige på mennesker. Vi ser hinanden som kollegaer, og alle bidrager positivt."

157 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Σχόλια


bottom of page