top of page
  • Forfatters billedeMathias Fischer

Rummelig Genstart er afsluttet og slutevalueret: "Målgruppen har haft stort udbytte af indsatsen"

Opdateret: 7. jun. 2023

Vores store beskæftigelsesprojekt, Rummelig Genstart, er officielt afsluttet. Projektet er blevet slutevalueret af COWI på vegne af Erhvervsstyrelsen, og her får Rummelig Genstart flere rosende ord og vurderinger med på vejen.

Projekter imidts beskæftigelsesprojekt, Rummelig Genstart, er officielt afsluttet. Afslutningen af projektet er blevet markeret ved, at Erhvervsstyrelsen har fået COWI til at forestå en slutevaluering af projektet. En evaluering der giver Rummelig Genstart flere flotte kommentarer med på vejen.


I slutevalueringen bliver det blandt andet fremhævet, at borgerne i projektet har haft gavn af de tiltag, der er gjort for dem.


"Målgruppen har haft stort udbytte af indsatsen, som har været med til at udvikle dem personligt og bringe dem nærmere beskæftigelse. Her har det haft særlig stor betydning, at borgerne oplevede, at der blev lyttet til dem og troet på dem," skriver COWI i slutevalueringen.


"Vi vurderer endvidere, at de borgere, der har været igennem et forløb har fået den rette hjælp til at kunne blive fastholdt i beskæftigelse efter projektperiodens udløb."


Vejledningsforløb har gavnet virksomhederne

Også virksomhedsdelen af Rummelig Genstarts aktiviteter har vist gode resultater, vurderer COWI.


Vores projektpartner fra Kooperationen har således forestået arbejdet med bevaring og etablering af nye rummelige arbejdspladser igennem socialøkonomiske virksomhedsinitiativer og partnerskaber. Dette arbejde har blandt andet bestået af vejledningsforløb for virksomheder, der ønsker at indgå samarbejder, som styrker både den sociale- og økonomiske bundlinje.


"Vi kan konstatere, at virksomhederne i vejledningsforløbene i Rummelig Genstart har sat stor pris på den hjælp og sparring, de har fået gennem projektet. Det, virksomhederne særligt sætter pris på, er, at de får sat perspektiv på deres virksomheds muligheder, og gennem projektet har kunnet få hjælp til at sparke døren ind til ordinære virksomheder, mens de ordinære virksomheder er glade for at få hjælp til, hvordan de kan arbejde med CSR," skriver COWI i slutevalueringen.


Succesfulde indsatser kører videre

At mange af Rummelig Genstarts indsatsområder har været succesfulde bliver understreget af det faktum, at mange af de indsatser og metoder, der blev afprøvet i projektet, nu kører videre hos aktivitetsholderne efter projektet er afsluttet.


"Stort set alle aktiviteterne i delprojekterne kører videre ved hjælp af medfinansiering fra kommunerne..."


I efteråret 2022 fik Rummelig Genstart en tillægsbevilling og begyndte en stor indsats for at hjælpe ukrainske flygtningen i beskæftigelse. Denne indsats forlængede Rummelig Genstart til 31.03.2023, men ukrainesporet er ikke omfattet i slutevalueringen.


Læs hele Erhvervsstyrelsens slutevaluering af Rummelig Genstart herunder.

Fakta om Rummelig Genstart

Tilskudsmodtager:

Projekter imidt

Sagsbehandler:

Emilie Seierø Reese Jensen

Finansieringskilde:

Socialfonden (ESF)

Indsatsområde:

Inklusion, socialøkonomiske virksomheder (ESF-3b)

Samlet budget:

DKK 13,3 mio.

Bevillingsperiode:

20.10.2020 - 31.12.2022

*Projektet har fået tildelt en tillægsbevilling til 31.03.2023. Slutevalueringen omfatter ikke tillægsbevillingen. Det samlede budget i faktaboksen er således også eksklusiv tillægsbevillingen på 9,7 mio. fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

17 visninger

Comments


bottom of page