Partnerskaber for

sociale indkøb

Denne indsats har til formål at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder igennem udviklingsprojekter, partnerskaber og samhandel med fokus på inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige.

 

Med afsæt i konkrete kommunale behov, vil aktiviteten forbedre mulighederne for at afprøve og teste afknopning til socialøkonomiske virksomheder fra øvrige offentlig-private samarbejder.

 

Samarbejdet med en række fyrtårnskommuner vil både øge kendskab til og anvendelse af sociale hensyn i udbud og indkøb, samt øge kendskab til socialøkonomiske virksomheders leverandørmuligheder igennem konsolideringen af en digital leverandør portal for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Regionskort over sociale indkøb.jpg