Indslusningsforløb

rim.op.03.png

Denne del af projektet indebærer udviklingen af indslusningsforløb for borgere, som ikke tidligere har haft held med at blive integreret på arbejdsmarkedet igennem ordinære kommunale indsatser, med henblik på at skabe nye veje ind på arbejdsmarkedet. For at lykkes, vil samarbejdet med og kontakten til virksomhederne også være afgørende, hvorfor der også vil være aktiviteter, der forbereder modtagervirksomheder på at modtage og fastholde borgeren.

AOF Midt og Base to Go - En del af fællesskabet

40 ugers intenst, håndholdt og individuelt tilrettelagt projekt, skal skaffe marginaliserede borgere i arbejde i Silkeborg.  Projektet vil være en vekselvirkning mellem fælles temasnakke, psykiske og fysiske aktiviteter, mentorstøtte samt intern og ekstern praktik. Fokus er på Livsmestring og motivation for at blive en del af fællesskabet og opnå selvforsørgelse.