Borgerrettet indsats

Rummelig Genstart søger at modvirke de negative udfordringer for sociale inklusion, som COVID-19 medfører, ved at iværksætte en række beskæftigelsesrettede indsatser, der øger beskæftigelsen for mennesker kanten af arbejdsmarkedet.

 

På grund af COVID-19-pandemiens generelle højere ledighed, er udsatte borgere i større risiko for at frafalde arbejdsstyrken eller blive yderligere distanceret fra arbejdsmarkedet. Udviklingen af inklusionsforløb, der faciliterer tilknytningen til arbejdsmarkedet, vil derfor have en central rolle i projektet.

 

Derudover vil projektet udvikle aktiviteter for borgere, der tidligere har været igennem et indslusningsforløb via Socialfondsprojektet Rummelig imidt, som enten er i beskæftigelse og skal fastholdes i efterværn, eller som har været i beskæftigelse og nu skal tilbydes fast-track genstartsforløb for at komme effektivt tilbage i job. Projektet søger således at bidrage til at øge den samlede arbejdsstyrke.

rim.op.07.png